026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

VOOR WIE...

Voor wie werkt de Huurdersvereniging Rheden?

De Huurdersvereniging Rheden (HVR) behartigt de belangen van huurders van woning corporatie VIVARE en woningzoekenden in de gemeente Rheden, daarbij werkt de HVR voor alle huurders van VIVARE in de gemeente Rheden.

Ze doet dit o.a. door het voeren van overleg met de woningbouwcorporatie, maatschappelijke organisaties,  de gemeente, wijktafels, enz. over onderwerpen als huurbeleid, onderhoud van de woningen, woonomgeving, nieuwbouw, sloop etc.

Als de huurder van VIVARE hulp vraagt dan verzoeken wij hem of haar wel lid te worden van onze vereniging.
De HVR werkt voor individuele leden. Deze kunnen het hele jaar door informatie, hulp en advies krijgen alle huurders van VIVARE ontvangen 2 x per jaar een nieuwsbrief.

In bijna alle wijken zijn er bewonerscommissies of wijk contact personen ( WCP). Deze bewonerscommissies WCP-ers vertegenwoordigen de huurders van woningen of complexen in de wijk. De HVR staat deze commissies WCP-ers met raad en daad bij. Zij kunnen van alle diensten van de HVR gebruikmaken. Zo blijft de HVR ook op de hoogte van alle problemen in deze complexen. Bovendien kan zij inspelen zo op de problematiek van nieuwbouw, sloop, renovatie etc.

Ook andere groepen bewoners zoals bijvoorbeeld leefbaarheidsgroepen kunnen door de HVR bijgestaan worden.
Op bestuurlijk niveau werkt de HVR met beleidsgroepen die ieder op hun eigen terrein mee het beleid van de HVR bepalen. Voor wijkcontactpersonen en bewonerscommissies is het mogelijk deskundigheidsbevordering via de HVR te krijgen.