026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Huur je een woning van een grote verhuurder, zoals een woningcorporatie of een grote commerciële verhuurder? Dan is er vrijwel zeker een huurdersorganisatie of bewonerscommissie actief die jouw verhuurder nauwlettend in de gaten houdt. Nederland telt honderden huurdersorganisaties en duizenden bewonerscommissies. Met een huurdersorganisatie of huurdersvereniging wordt meestal een organisatie bedoeld die alle huurders in het werkgebied van een of meer verhuurders vertegenwoordigt. Een bewonerscommissie of bewonersvereniging heeft een kleiner werkgebied. Die vertegenwoordigt specifiek de huurders van één wooncomplex, een straat, flat of buurt. Huurdersorganisaties overleggen met verhuurders over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in hun werkgebied aangaat. Zoals de jaarlijkse huurverhogingen, de toewijzing van woningen, plannen voor onderhoud en renovaties, plannen voor de verkoop van woningen en het beleid voor de ‘servicekosten’ die huurders moeten betalen (zoals kosten voor schoonmaak en verwarming van gemeenschappelijke ruimten in een complex). Bewonerscommissies concentreren zich op de belangen van huurders in hun eigen complex. Vaak gaat dat om concrete zaken zoals onderhoudsklachten of de leefbaarheid. Helaas is het niet vanzelfsprekend dat een verhuurder zijn huurders mee laat praten over zijn beleid. Dat is wel verplicht, want het staat in de Wet op het overleg huurders verhuurder (kortweg Overlegwet). Op grond van die wet hebben huurders (alle huurders, dus zowel die met een sociale als met een commerciële verhuurder) het recht op informatie van hun verhuurder, het recht op overleg én om advies uit te brengen over het beleid van de verhuurder. Op grond van de Overlegwet hebben bewonerscommissies in sommige gevallen deze rechten ook.
De HVR heeft goed, constructief en regelmatig  overleg  met Vivare als verhuurder, de wethouder en de politiek van de gemeente Rheden H