026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

• Denk daarbij aan uw inkomen, dat van de toeslagpartner en medebewoners. Immers, hoe lager dit totale inkomen is, hoe hoger de toeslag kan zijn. Geen huurtoeslag aanvragen zolang dat nog kan, is geld laten liggen waarop u misschien recht hebt.
• Sinds 2014 is nog maar één bankrekeningnummer voor alle toeslagen toegestaan. De bedragen voor de verschillende toeslagen worden wel apart op deze rekening vermeld.
• Wie de toeslag aanvraagt, moet in ieder geval de aanvraag ondertekenen. Maar de aanvrager is niet altijd de enige. Als er een toeslagpartner is en als er medebewoners van 18 jaar of ouder zijn, moeten ook zij de aanvraag tekenen.
• De aanvraag doet u digitaal door gebruik te maken van uw DigiD-inlogcode op www.belastingdienst.nl daarna het kopje toeslagen.
• De aanvraag voor 2018 kunt u tot uiterlijk tot 1 september 2019 indienen.
• Als uw omstandigheden anders worden, u verhuisd bijvoorbeeld of de huur eindigt, dan dient u dat aan de Belastingdienst door te geven.
• Doet u dat niet, dan is de kans groot dat de huurtoeslag onder de verkeerde veronderstellingen wordt berekend en doorbetaald, met het risico dat u het teveel betaalde moet terug betalen.
• Om de huurtoeslag te krijgen zijn een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan u moet voldoen.
• De aanvrager moet meerderjarig zijn en huurt een zelfstandige woning de inkomensgrens is voor 2018 maximaal € 22.000 als de aanvrager alleen woont, en bij meerdere bewoners niet hoger dan € 30.150 per jaar. Uw vermogen mag niet meer zijn dan € 30.000 per bewoner in 2018.Het toetsingsinkomen is het inkomen dat u opgeeft in 2017. Een studiebeurs wordt niet tot het toetsingsinkomen gerekend.
• Als er wijzigingen zijn opgetreden die ten tijde van de aanvraag van de huurtoeslag bekend zijn, dan neemt u die mee in uw berekening.
• Als u geen aangifte inkomstenbelasting doet, neemt u gemakshalve twaalf maal uw maandsalaris inclusief het vakantiegeld, fooien en bonussen, om zo het toetsingsinkomen te berekenen.
• Probeer hierbij een zo realistisch mogelijke schatting van uw inkomen te maken, want straks alles moeten terugbetalen wil niemand
• De berekening gaat uit van de kale huurprijs die is in 2018 niet hoger dan € ( nog niet bekend) en niet lager dan € (nog niet bekend).
• De kale huurprijs betreft uitsluitend de huur, zonder bijkomende kosten voor b.v. gas, water licht en servicekosten, op een paar uitzonderingen na.
• Een aantal servicekosten mogen wel bij de kale huur geteld worden dat zijn schoonmaak en energiekosten voor gemeenschappelijke ruimtes, huismeester, en gemeenschappelijke dienst/recreatieruimtes voor elk mag apart tot €12 per maand opgeteld worden bij de kale huur.
• Elk lid van een huishouden kan een toeslag aanvragen voor een zelfstandige woonruimte
• Zij moeten geregistreerd staan bij de gemeente op het adres waarvoor huurtoeslag wordt aangevraagd en heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft anderszins rechtmatig in Nederland.
• Een zelfstandige woonruimte moet van binnen en van buiten afsluitbaar zijn en er moeten gas en wateraansluitpunt zijn