026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Het was de schrik om het hart voor veel huurders. Als je 1 euro méér ging verdienen dan het inkomen waarbij je recht hebt op huurtoeslag, dan kreeg je niets meer. Zo kon een kleine inkomensstijging voor huurtoeslagontvangers een forse financiële achteruitgang betekenen. Ze raakten hun huurtoeslag in een klap kwijt. En moesten grote bedragen terugbetalen aan de Betastingdienst. De Woonbond heeft zich jaren ingezet voor het afschaffen van deze harde inkomensgrenzen’. Die afschaffing is per 1 januari 2020 eindelijk een feit door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag. Door de wetswijziging komen 115.000 extra huishoudens vanaf 2020 in aanmerking voor huurtoeslag. Met een laag inkomen heb je gewoon recht op huurtoeslag, net als voorheen. Nieuw in 2020 is dat je met een wat hoger inkomen ook een beetje toeslag kunt krijgen. Bij welk inkomen je helemaal niets meer krijgt, hangt af van je huurprijs en het aantal personen in je huishouden. Verder maal<t het uit of je de AOW-leeftijd al hebt bereikt.
Een voorbeeld. Je bent 32 en woont alleen. Je jaarinkomen is 25 duizend euro, dus net wat meer dan de vroegere inkomensgrens. Met een huur van €615,- kun je in 2020 toesl.ag krijgen. Met een huur van € 730,- ook. In dat geval zou je zelfs nog (een klein beetje) toeslag krijgen met een jaarinkomen van 30 duizend euro. Maar is je huur €450,-? Dan geldt je inkomen van 25 duizend euro als te hoog voor toeslag. Of en hoeveel toeslag je kunt krijgen, hangt dus niet alleen van je inkomen, maar ook van je huurprijs af. Lees voor meer voorbeelden en informatie het webdossier
‘Huurtoeslag’ op www.woonbond.nl. Om te zien of je in aanmerking komt voor huurtoeslag, en zo ja, hoeveel huurtoeslag je dan kunt l<rijgen, kun je het beste een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst. www.belastingdienst./toeslagen/
inkomensgrenzen
De harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vervallen. Bij het toe wijzen van woningen gelden ze nog wel. De grenzen voor ‘passend toewijzen’ (dat wil zeggen dat mensen met recht op huurtoeslag een woning krijgen die qua huur past bij hun inkomen) in 2020:
Alleenstaande €23.225
Alleenstaande oudere €23.!15
Stellen en gezinnen (gezamenlijk inkomen) € 31.550
Stellen en gezinnen met AOW €31.415
Is je inkomen lager? Dan verandert er niets in je recht op huurtoeslag. Nieuw in 2O2O is datje met een iets hoger inkomen soms ook huurtoeslag kunt krijgen. Je moet dat dan wel zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Dat kan tot 1 september 2021.
Bron Woonbond