026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

inkomen vanaf €33.60O al een huurverhoging krijgen.
Het hoogste bestuursrechtelijke orgaan (de Raad van State)
oordeelde begin 2016 dat de Belastingdienst onrechtmatig
handelde door inkomensgegevens van huurders te verstrekken.
Hiermee overtrad de Belastingdienst namelijk zijn geheimhoudingsplicht.
Voormalig minister van wonen Stef Blok, loodste vervolgens snel een
reparatiewet door de Tweede en Eerste kamer.
Een huurder die in 2013, 2014 en 2015 een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging
kreeg, stapte naar de (bestuur)rechter om een schadevergoeding te eisen van de Belastingdienst.
Met verwijzing naar de uitspraak van de Raad van
State in 2016, gaf de Haagse bestuursrechter de huurder in april 2018 gelijk.
De Betastingdienst moest de schade vergoeden.
Tegen die uitspraak ging de Belastingdienst in beroep bij de Raad van State.
Die heeft op 10 juni jongstleden de uitspraak van de bestuursrechter over
schadevergoeding voor de gluurverhoging vernietigd.
De Raad van State vindt namelijk dat de civiele rechtbank zich
over een schadevergoeding moet buigen.
Bij de civiele rechtbank Loopt al een hoger beroep van de Woonbond in een collectieve claim
tegen de staat. In dat hoger beroep zat nu toch eindelijk een inhoudelijk oordeel moeten volgen.
En uitsluitseI moeten komen over een schadevergoeding.
Zo gauw hier een uitspraak over bekend is, publiceren we hierover op onze website.