026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

In plaats daarvan zoeken we eerst naar eigen oplossingen, met hulp van vrienden, familie, buren en betaalde oplossingen. Hoewel dat wennen is en ook nog niet overal werkt, past de gedachte daarachter heel goed bij hoe mensen hun leven zien. Ook als ze ouder worden of hulp en zorg nodig hebben. Gaan samenwonen met een ouder of intrekken bij één van de kinderen is een van de oplossingen. Dat kan niet altijd en het is zeker niet altijd gewenst, maar het zal de komende jaren voor steeds meer mensen een overweging worden. Er zijn een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden.
Tips
• Wat is het plan? Bekijk het bestemmingsplan in de gemeente goed. Gaat u samen in één huis samen wonen? Gaat u nieuw bouwen? Komt er een tijdelijke woning in de tuin? Houd er rekening mee dat u in bepaalde situaties toestemming moet vragen. Gemeenten zijn niet altijd klaar voor deze vragen. Sinds 1 november 2014 is het niet langer nodig om een vergunning aan te vragen voor een mantelzorgwoning. Lees de regelgeving daarover;
• In het geval van een huurwoning is het belangrijk dat de woningcorporatie op de hoogte is van de (nieuwe) gezinssamenstelling. Vraag ook om huurbescherming: wanneer één van de bewoners weg valt moeten de overige bewoners er kunnen blijven wonen;
• Welke financiële afspraken maakt u? Gratis inwoning kan als een schenking gezien worden wanneer er sprake is van een familierelatie. Daarom is huur vragen (soms) nodig. Maak duidelijke afspraken, ook voor eventuele andere familie. De notaris kan hierin adviseren. Duidelijkheid hierover voorkomt onrust in de familie na het overlijden;
• Maak ook afspraken over informele betalingen. Denk aan boodschappen doen wanneer de inwonende ouder minder goed ter been wordt. In het algemeen adviseren we, ook in relatie tot het beperken van financieel misbruik, dat er meerdere ogen meekijken wanneer de geldzaken (deels) overgedragen worden. Dat voorkomt kwetsbaarheid én onrust tussen broers en zussen vóór en na overlijden. Bekijk alle tips over Grip op Geldzaken;
• Samenwonen kan invloed hebben op de AOW. Vraag bij de SVB na welke gevolgen het samenwonen heeft, om het terugbetalen van teveel ontvangen AOW te voorkomen.
• Als u zaken gaat vastleggen, kan dat tot gevolg hebben dat u fiscaal partner wordt met uw kind of ouder. Dat heeft soms voordelen, soms nadelen. Neem een belastingadviseur in de arm hiervoor.
• Samenwonen heeft in de meeste gevallen gevolgen voor zorg- en huurtoeslag. Het inkomen van alle personen in het huishouden gaat meetellen en dat kan ertoe leiden dat er geen recht meer is op toeslag. Lees meer op de site van de Belastingdienst. Ook hier kan een adviseur helpen;