026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Het HVR antwoord:

Als u met uw kind samenwoont, (dat wil zeggen minstens tweejaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert),en uw zoon of dochter
ook zijn of haar hoofdverblijf heeft in de woning kunt u samen aan Vivare vragen om uw zoon of dochter als medehuurder te erkennen. Dit moet u schriftelijk doen. Gaat Vivare akkoord en krijgt u dit schriftelijk bevestigt, dan is uw zoon of dochter medehuurder en kan hij of zij later huurder worden als u niet meer in de woning woont. Maar pas op: De situatie van een (volwassen )kind dat bij (één van) zijn ouders woont, zal het niet snel als “duurzame” huishouding worden erkend. Van duurzaamheid is sprake als het de bedoeling is om de samenwoonsituatie te handhaven. En dat is bij ouder(s) en kind meestal niet het geval. dat kan anders zijn als het kind zo`n 35 jaar of ouder is. Dan kan er sprake zijn van duurzaam samen wonen. Het verstandigste is om Vivare te benaderen voor informatie hierover