026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Gemeente Rheden roept iedereen met een laag inkomen op om hun mening te geven. Er zijn twee verschillende vragenlijsten die vragen naar
respectievelijk de bekendheid van de regelingen onder mensen die nog geen gebruik maken van een regeling en naar de waardering van de
regelingen onder mensen die al wel gebruik maken van 1 of meer regelingen zoals het Kindpakket of de Gelrepas. Helpen de regelingen
inwoners? En zijn ze makkelijk aan te vragen?
Meedoen helpt verbeteren
De vragenlijst voor inwoners die nog geen gebruik maken van de regelingen is te vinden op www.moventem.nl/rheden2. Door de vragenlijst
in te vullen krijgen inwoners met een laag inkomen inzicht in de verschillende regelingen die er zijn. Zij kunnen laten weten of ze de regelingen kennen, waarom ze er geen gebruik van maken en of ze dat wel zouden willen.
Door ook te vragen naar hulp of ondersteuning die mensen misschien nodig hebben, kan de gemeente Rheden verbeteringen aanbrengen en inwoners nog beter helpen.

Inwoners die wel al gebruik maken van een of meer regelingen ontvingen hierover ook een persoonlijke brief. Zij kunnen meedoen aan de
vragenlijst die te vinden is op www.moventem.nl/rheden1. Van deze inwoners hoort de gemeente graag hoe zij wisten van het bestaan van de
regelingen, hoe zij de aanvraag ervaren hebben en wat zij van de regeling vinden.

Het is ook mogelijk om een vragenlijst op papier in te vullen. De vragenlijst is telefonisch op te vragen bij onderzoek- en adviesbureau
Moventem via het gratis telefoonnummer 0800 1904. Moventem is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat het onderzoek naar minimaregelingen
uitvoert. Beide vragenlijsten kunnen tot 31 juli worden ingevuld.

Vaker uw mening geven?
Op dit moment doen ruim 1.350 inwoners mee aan Rheden Spreekt. Inwoners die vaker willen meedenken over actuele onderwerpen die spelen in
de gemeente Rheden kunnen zich daarvoor aanmelden via www.rhedenspreekt.nl. Na ieder onderzoek informeert de gemeente de deelnemers
rechtstreeks over de resultaten en wat de gemeente daar mee doet.
Gegevens worden uitsluitend voor ‘Rheden Spreekt’ gebruikt en nooit aan derden verstrekt. De verwerking van de antwoorden gebeurt
volledig anoniem.