026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Huurverlaging
Corporatiehuurders met een hoge huur en laag inkomen krijgen recht op huurverlaging. Het gaat om huurders met een huur boven de aftoppingsgrens en een inkomen onder de norm voor passend toewijzen geldend voor hun huishouden.Die inkomensnormen voor passend toewijzen zijn in 2020:

€ 23.225 voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
€ 31.550 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd;
€ 23.175 voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd;
€ 31.475 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd.
Corporaties krijgen hier zo’n 160 miljoen korting op de verhuurderheffing voor. Met de voorgestelde regeling krijgen naar verwachting ongeveer 260.000 huurders recht op huurverlaging.

Nieuwbouw
Woningcorporaties krijgen de opdracht om snel 150.000 nieuwe woningen te bouwen. Ook moet er meer midden huur komen. Het gaat hier overigens over al eerder gemaakte afspraken, waarbij gemeenten en corporaties nu gaan kijken of ze dit versneld kunnen uitvoeren.
Verder trekt het kabinet 75 miljoen euro uit om huizen te laten verduurzamen.

Door op doodlopende weg
In een reactie laat de Woonbond weten dat het kabinet met deze begroting doorgaat op de doodlopende weg van het belasten van sociale huur. Terwijl de sociale woningvoorraad juist moet groeien. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in betaalbaar huren en wordt er nu niets
gedaan aan de onbetaalbare huren in de commerciële huursector. De bond is wel positief over het recht op huurverlaging bij een te hoge huurprijs.
Dat recht hadden huurders eerst niet. Wel gaat het hier om een eenmalige regeling.