026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

is het akkoord nog niet klaar.Bastiaan van Perto, beleidsmedewerker Energie van de Woonbond, beantwoordt drie vragen over het klimaatakkoord.
Wat is het doel van het klimaatakkoord voor de woningvoorraad?
Volgens het klimaatakkoord moet in alle sectoren van de economie de CO2 uitstoot in 2O3O 49 procent lager zijn dan in 1990. De woningvoorraad valt onder de sector “Gebouwde omgeving” waar verder onder meer bedrijfshallen, kantoren, winkels, horeca en zorggebouwen bij horen. Om de woningvoorraad te verduurzamen, is het nodig het gat te verkleinen tussen de kosten van energiebesparing en de opbrengsten daarvan. De kosten van bijvoorbeetd isolatie, zonnepanelen en warmtepompen gaan omlaag als de vraag naar deze producten toeneemt. Er kan dan op grotere schaaI geproduceerd worden. En er zal dan meer geïnvesteerd worden in innovatie, waardoor nieuwe, betere manieren van verduurzaming ontstaan. De opbrengsten van energiebesparing kun je verhogen door te schuiven met de energiebelasting. De prijs van gas kun je hiermee verhogen en die van (groene) stroom verlagen. De rest van het gat tussen kosten en opbrengsten kan in de beginfase met subsidies worden opgevuld. Zo zorg je ervoor dat de CO2-reductie op een voor de bewoners “woonlastenneutrale” manier tot stand komt.
Wat merken huurders van het schuiven met de belasting op gas en stroom?
Als de belasting op gas in stapjes omhoog gaat en die op stroom naar beneden, zullen de woonlasten voor de gemiddelde huurder geLijk blijven. Maar huurders die bovengemiddeld veeL gas gebruiken en die niet op korte termijn een woningverbetering (betere isotatie) krijgen, lopen risico. Lagere inkomens geven een relatief groter deel van hun inkomen uit aan energie. Dus hier ligt armoede op de loer. De Woonbond vindt dat deze huurders gecompenseerd moeten worden voor de hogere kosten. Dat hebben we niet kunnen afspreken bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord omdat daar niet over inkomenspotitiek wordt gepraat. De regering zou deze compensatie moeten regelen. Maar toezeggingen daarover zijn nog niet gedaan. De Woonbond benadrukt overaI dat zonder goede compensatie voor de lagere inkomens er geen sprake kan zijn van een eerlijk klimaatakkoord.
Hoe kan de huursector bijdragen aan het verlagen van de kosten van verduurzaming?
De woningcorporaties hebben veeI woningen in bezit. Zij kunnen door voorop te lopen snel veel “massa” maken en daardoor de prijzen van energiebesparende producten laten daten. Daarom krijgen zij in het klimaatakkoord de rol van “startmotor” toebedeeld. De corporaties zijn bereid deze rol op zich te nemen en onderzoeken nu hoe ze tot en met 2021 100.000 woningen energieneutraaI kunnen maken. Technisch is het mogelijk, maar het probleem is geld. Door de verhuurderheffing en andere belastingmaatregelen hebben de corporaties niet genoeg financiële ruimte om de verduurzamingsoperatie op gang te helpen. Tegetijkertijd moeten zij namelijk ook nog zorgen voor vo[doende nieuwbouw én het betaatbaar houden van de huren. Om de doelstelling van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te halen zonder de woonlasten te laten stijgen, zal de politiek geld moeten vrijmaken. Het afschaffen van de verhuurderheffing (1,7 miljard euro per jaar) is daarbij een goede en noodzakelijke eerste stap.’
Bron Huurpeil Woonbond