026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

€ 0,50 per maand bij staan dat gelijk met de huur geïnd word door Vivare. U kunt dit controleren op de huurverhogingsbrief die Vivare u toegezonden heeft. Op de achterzijde staan de huur, servicekosten en HBV`s  ( huurders belangen verenigingen) als hier geen bedrag achter staat dan is er geen lidmaatschap. Waarom het zo belangrijk is om lid te zijn van de HVR kunt u lezen op onze website en in de HVR-actief die u 2 keer per jaar door de bus krijgt. Als u nog geen lid ben vragen wij u om via de
website: www.hvr-velp.nl 
 Email: info@ hvr-velp.nl
telefoon:026362273
Aan te melden omdat een sterke huurdersvereniging uw belangen nog beter kunnen behartigen