026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Elk jaar levert de afrekening van de servicekosten veel vragen op.Hier een paar tips om de afrekening te controleren:
1. De afrekening moet voor 1 juli van elk jaar bij u zijn

2.Om te controleren of de afrekening klopt,kunt u inzage vragen in alle facturen
3.De verhuurder mag alleen de werkelijk gemaakte servicekosten in rekening brengen en die kosten moeten ook redelijk zijn
Wat mag niet in de servicekosten:
• De verhuurder mag via de servicekosten geen kosten doorberekenen van werkzaamheden die tot zijn plichten als verhuurder behoren,
zoals het verhelpen van gebreken aan woningen en het uitvoeren van (periodiek)onderhoud.
Onder de verhuurderstaken, die moeten betaald worden uit de huuropbrengst, vallen in ieder geval :
Groot) onderhoud, waaronder ook dat van de lift ,hydrofoor, stortkoker, Cv-ketel,
overige mechanische installaties en de gemeenschappelijke ruimtes.
• Aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen
• Openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en bestrating
• Schade in gemeenschappelijke ruimten .
• Gemeentelijke en andere eigenarenlasten bijvoorbeeld de onroerendgoedbelasting (OZB).
• Premie opstalverzekering
Voor sommige kosten kunt u huurtoeslag krijgen
Het gaat om de volgende vier posten ieder voor maximaal € 12 ,- per maand.
• Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimte
• Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimte
• Huismeesterkosten
• Kosten voor dienst en recreatieruimten

Deze kosten vormen samen de Kale huur de zogeheten rekenhuur die medebepalend is voor de hoogte van de huurtoeslag