026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

miljoenen aan zorgkosten. Deze zogeheten Doorbraakmethode gaat nu landelijk uitgerold worden.
Het AD schreef onlangs over het experiment in Den Haag. Maar ook in Almelo, Arnhem en Eindhoven draaide het Instituut voor Publieke waarden soortgelijke experimenten met zijn Sociaal hospitaal / Bureaucratiepoli.
Het Sociaal hospitaal gebruikt ‘bureaucratische competenties om systeem falen achter individuele voordeuren snel te herstellen. Voordat er ergere dingen gebeuren. Zoals uithuisplaatsingen van kinderen, crisis en huisuitzettingen.’ Het AD beschrijft daar een mooi voorbeeld van: Een 26-jarge Haagse met een langdurig jeugdzorgverleden moest na haar studie haar Haagse studentenwoning opgeven en dreigde na een tijd bankslapen toch dakloos te worden.
Tijdelijk een huurhuis.
Via het Sociaal hospitaal kon zij tijdelijk een huisje in de vrije sector betrekken, totdat er een alternatief beschikbaar kwam. ‘Normaal gesproken kan zij dat nooit betalen’, zegt Eelke Blokker’, actieonderzoeker en medeoprichter van Instituut voor Publieke waarden in het AD. ‘Maar door de huur voor haar te financieren, hebben we de gemeente veel geld bespaard. Ga maar na: als ze in de daklozenopvang terecht was gekomen, kost dat Den Haag zo’n honderd euro per dag, ofwel drieduizend euro per maand. De huur van het huisje kostte duizend euro.’ En dan gaat het nog niet eens over het welzijn van deze dame, die in een eigen huis veel beter af is dan in een daklozenopvang. ‘Door de boel niet te laten escaleren, is iedereen beter uit. ’Voor dergelijke noodgrepen beschikt het Sociaal hospitaal conform afspraken met de gemeente -en in het geval van Den Haag bijvoorbeeld zorgverzekeraar CZ – over een ‘doorbraakbudget’ of ook wel ‘bureaucratievrij geld’. Daar kan ook (nood)huisvesting uit betaald worden.
Huisuitzetting is onhandige oplossing voor een probleem.
‘Al zorgen wij dat er in een actieplan voor een huishouden ook altijd wordt voorzien in een structurele oplossing’, vertelt Blokker. ‘In het geval van huisvesting kan dat bijvoorbeeld een urgentieverklaring zijn waar op gewacht moet worden, of het zoeken naar een geschikte woning in een andere gemeente, of een woonkostentoeslag. Ook de Wet bijzondere bijstand kan aangewend worden voor bijstand in woonkosten, alleen die procedure duurt heel lang. Dan heb je dus een periode te overbruggen. In elk geval is een huisuitzetting een onhandig instrument om een probleem op te lossen.’
Deelnemers positief
Maar liefst 81 procent van de deelnemende huishoudens in Den Haag vindt dat hun kwaliteit van leven erop vooruit is gegaan door de Doorbraakmethode, zo blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Driekwart voelt zich geestelijk en/of lichamelijk beter dan voorheen.
Doorbraakmethode gaat landelijk
Het Instituut voor Publieke Waarden kan zijn in de experimenten ontwikkelde ‘Doorbraakmethode’ landelijk gaan opschalen nu de rijksoverheid heeft toegezegd dit het eerste jaar mee te financieren. De G4 en de G40 hebben toegezegd dat de daaropvolgende jaren te doen. Naar aanleiding van de Tijdelijke werkgroep sociale impact als gevolg van de coronacrisis, hadden gemeenten aangegeven deze Doorbraakmethode nu versneld te willen implementeren.