026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

zat in de periode 2013 tot en met april 2016.Er was toen geen wettelijke verplichting om inkomensindicaties te delen met verhuurders, en de Belastingdienst had dit daarom niet mogen doen. Het delen van inkomensindicaties was onrechtmatig.

Onduidelijkheid over schadevergoeding
Het is alleen wel zeer de vraag wat dit voor huurders betekent. De rechter zegt namelijk ook dat hiermee nog niet is vastgesteld of de Belastingdienst schadevergoedingen moet betalen. Hier heeft de rechtbank dus nog geen duidelijke uitspraak over gedaan. De Woonbond beraadt zich daarom op (juridische) vervolgstappen.

Latere verstrekking inkomensindicaties niet onrechtmatig
In 2016 kwam minister Blok met een spoedwet om de Belastingdienst alsnog te verplichten inkomensindicaties te delen met verhuurders. Daarom zijn later verstrekte inkomensindicaties volgens de rechter niet onrechtmatig.

Lange adem
De Woonbond voert al jaren rechtszaken over deze onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens. De uitspraak toont opnieuw aan dat er een lange adem nodig is om recht te halen voor deze groep huurders wiens gegevens onrechtmatig zijn verstrekt.