026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

PRIVACYVERKLARING

Huurdersvereniging Rheden (HVR) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HVR, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van HVR aan ons verstrekt.

HVR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw e-mailadres.

HVR verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan HVR uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit belangenbehartiging in relatie tot u als huurder van een woning van Vivare.

HVR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

HVR verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Huurdersvereniging Rheden, Dr. Schaepmanstraat 17, 6882 HL Velp.
HVR zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HVR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HVR maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met Huurdersvereniging Rheden, Dr. Schaepmanstraat 17, 6882 HL Velp.