026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Hitte en wateroverlast

Landen zijn nu ook begonnen met aanpassingen aan klimaatverandering: klimaatadaptatie. Gelukkigliggen veeI oplossingen in de woonomgeving voor de hand. Tegels eruit groen erin Wat is klimaatadaptatie?De afgelopen 100 à 150jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde...

Zichtbare loden leiding voldoende voor huurverlaging

jonge kinderen gevaarlijk. Dat blijkt uit nieuw beleid dat de Huurcommissie onlangs bekendmaakte. Ook wordt de norm waarbij er sprake is van een gebrek aan de woning verlaagd. Oude woningenWoningen van voor de jaren ‘60 hebben hebben nog wel eens loden waterleidingen,...