026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Kamer stemt over beloftes huurbevriezing in kieswijzer

met de plannen uit hun verkiezingsprogramma’s. SP-Kamerlid Beckerman wijst VVD-Kamerlid Koerhuis op het VVD-standpunt in de Kieswijzer bij indienen motie tot huurbevriezing.Het afgelopen jaar lag minister Ollongren (D66) nog op ramkoers met de Eerste Kamer over...

Eenmalige huurverlaging 2021

zodat ze niet afhankelijk zijn van de goede wil van de verhuurder. Wanneer heb je recht op huurverlaging? Moet je het aanvragen of gaat de huurverlaging automatisch? In deze serie vragen en antwoorden zetten we de -door de overheid bedachte- regels voor de eenmalige...

Belastingdienst zat inderdaad fout bij Gluurverhoging

zat in de periode 2013 tot en met april 2016.Er was toen geen wettelijke verplichting om inkomensindicaties te delen met verhuurders, en de Belastingdienst had dit daarom niet mogen doen. Het delen van inkomensindicaties was onrechtmatig. Onduidelijkheid over...

Huren kunnen maximaal met 2,4 procent stijgen

Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel nog een extra hoge huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%. Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog...

Wat verandert er voor huurders in 2021?

Er staan veel wijzigingen op stapel die invloed kunnen hebben op de hoogte van de huurprijs. Zo krijgen huurders van een sociale huurwoning bij een corporatie met een hoge huur en laag inkomen recht op huurverlaging. Corporaties controleren zelf of huurders recht...

Inkomensgrens alleenstaanden blijft gelijk

niet-alleenstaanden gaat de inkomensgrens omhoog. Alleenstaanden met een bescheiden middeninkomen hebben niet de middelen om een woning te kopen of in de dure vrije sector te huren. Het kabinetsplan om hen de toegang tot betaalbare huur te ontzeggen leidde dan ook tot...