026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Geen Huurverhoging in 2021

Voor wie geldt de huurbevriezing?  De huren in de gereguleerde sector mogen in 2021 niet worden verhoogd: alle verhuurders die in deze sector huurwoningen verhuren, moeten zich houden aan de 0%. Dit geldt voor woningcorporaties en particuliere verhuurders.Het...

Belastingdienst zat inderdaad fout bij Gluurverhoging

zat in de periode 2013 tot en met april 2016.Er was toen geen wettelijke verplichting om inkomensindicaties te delen met verhuurders, en de Belastingdienst had dit daarom niet mogen doen. Het delen van inkomensindicaties was onrechtmatig. Onduidelijkheid over...

Huren kunnen maximaal met 2,4 procent stijgen

Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel nog een extra hoge huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%. Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog...

Wat verandert er voor huurders in 2021?

Er staan veel wijzigingen op stapel die invloed kunnen hebben op de hoogte van de huurprijs. Zo krijgen huurders van een sociale huurwoning bij een corporatie met een hoge huur en laag inkomen recht op huurverlaging. Corporaties controleren zelf of huurders recht...