026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

AGENDA

Noteer alvast in uw agenda!

Voor 2022 zijn de data al weer bekend van onze diverse activiteiten.

Contactavonden WCP 8 maart en 13 september 2022 aanvang 19.30 uur.
Locatie op 8 maart: Kantoor HVR, Dr. Schaepmanstraat 17 in Velp.
Locatie op 13 september: Kantoor HVR, President Kennedylaan 46c in Velp.