026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Hitte en wateroverlast

Landen zijn nu ook begonnen met aanpassingen aan klimaatverandering: klimaatadaptatie. Gelukkigliggen veeI oplossingen in de woonomgeving voor de hand. Tegels eruit groen erin Wat is klimaatadaptatie?De afgelopen 100 à 150jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde...