026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Huren kunnen maximaal met 2,4 procent stijgen

Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel nog een extra hoge huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%. Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog...

Wat verandert er voor huurders in 2021?

Er staan veel wijzigingen op stapel die invloed kunnen hebben op de hoogte van de huurprijs. Zo krijgen huurders van een sociale huurwoning bij een corporatie met een hoge huur en laag inkomen recht op huurverlaging. Corporaties controleren zelf of huurders recht...