026 - 3622743 info@hvr-velp.nl

Belastingdienst moet schade gluurverhoging vergoeden

Heeft u in de periode 2013 tot en met 2015 een inkomens afhankelijke huur betaald? Dan kunt u een schade vergoeding eisen bij de belasting dienst. De belasting dienst moet van de rechtbank Amsterdam mensen die tussen 2013 en 2016 onder de zo genaamde gluur verhoging...

Wilt u ook verhuurkosten terug van Vivare?

Huurders die tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2017 verhuurkosten hebben betaald kunnen een verzoek indienen tot terugbetaling bij Vivare. Echter moet u dan wel zelf actie ondernemen.LETOP na 5 jaar vervalt uw recht op terug betaling.Als voorbeeld in 2018 is het...