Tijdelijke huurcontracten

30-10-2016 | Meest voorkomende vragen en antwoorden. De mogelijkheden voor het tijdelijk verhuren van woonruimtezijn sinds 1 juli 2016 uitgebreid. Dit om het verhuren van woningen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Voor huurders zitten er nogal wat haken en ogen aan tijdelijk huren. Daarbij is het maar de vraag of het vaste huurcontract wel de norm blijft in Nederland

Wat is een tijdelijk huurcontract?
Wonen is een basis behoefte. De positie van huurders van woonruimte is daarom wettelijk beschermd. Het burgerlijkwetboek geeft huurders bescherming tegen onterechte huur opzegging door de verhuurder en tegen hoge huurprijzen en servicekosten. dit is een dwingend recht .dat betekend dat hier niet vanaf geweken mag worden ,ook niet als er door de huurder en verhuurder een zelf samengesteld contract is opgesteld. Huurders met een huurcontract voor onbepaalde tijd hebben volledige huurbescherming. Voor tijdelijke contracten geldt een deel niet, er zijn veel soorten tijdelijke contracten zoals:

 • Huurcontracten voor bepaalde tiijd (tuusenhuur)
 • Huurcontracten `naar zijn aard van korte duur`
 • Tijdelijke huurcontracten onder de leegstandwet
 • Campuscontracten voor studenten en promovendi
 • Contract voor kamer(s) bij de verhuurder in huis
 • Short stay overeenkomst
 • Bruikleen of antikraak ( beide hebben geen huurovereenkomst)
 • Tijdelijk contract zelfstandige woning voor maximaal 2 jaar
 • Tijdelijk contract kamer(s) voor maximaal vijf jaar
 • Tijdelijk contract grote gezinnen
 • Jongerencontract voor maximaal vijf of zeven jaar

Het is allemaal uitgebreid te vinden op
www.woonbond.nl/woning-zoeken-recht/tijdelijk-huren

Door de wet doorstroming huurmarkt die op 1juli 2016 is ingegaan zijn er meer mogelijkheden voor tijdelijke huur zoals:

 • Tweejarige contracten voor zelfstandige woningen die commerciële verhuurders altijd mogen inzetten
 • Woningcorporaties mogen deze contracten alleen gebruiken voor bepaalde doelgroepen.
 • Aarbeidsimigranten
 • Mensen uit de noodopvang
 • Voor kamers en andere onzelfstandige woonruimten mogen voortaan alle verhuurders contracten voor maximaal vijf jaar gebruiken
 • Voor jongeren tot 28 jaar mag nu ook een contract voor vijf jaar worden afgesloten met een eenmalige verlenging tot zeven jaar
 • Grote gezinnen van acht of meer personen kunnen ook een tijdelijk contract krijgen, de huur kan opgezegd worden als het huishouden terug is gevallen naar minder dan vijf personen en als het gezin een passende woning kan krijgen
 • Net als studenten kunnen mensen die gaan promoveren aan een universiteit nu gehuisvest worden met campuscontracten, na hun promotie moeten zij de woning verlaten
 • De leegstandwet wordt uitgebreid met tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen. Voorheen werden corporaties geacht onverkoopbare huurwoningen terug te brengen in de gewone (dus niet tijdelijke) verhuur

De HVR is tegen deze tijdelijke huurcontracten het is een aantasting van de huurbescherming de huurders worden overgeleverd aan de willekeur van de verhuurder als deze denkt dat ze een lastige huurder hebben verlengen ze het contract niet, dit geeft een grote onzekerheid in hun bestaan, wonen is een basis behoefte

Hoe ziet een tijdelijk huurcontract eruit

In een huurcontract moet staan voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan een paar maanden zijn maar maximaal twee jaar. De  huurder behoudt bij het aangaan van het tijdelijk contract zijn inschrijfduur als woningzoekende. Het contract eindigt van rechtswegen  wanneer de afgesproken verhuurtermijn is verstreken, maar alleen als de verhuurder binnen drie maanden tot één maand voor het einde van de huur schriftelijk meedeelt dat hij de huurovereenkomst aan het einde van de afgesproken periode wil beëindigen. Als de verhuurder deze brief niet stuurt, ontstaat ook van rechtswege (= vanzelf ) ,een huurperiode voor onbepaalde tijd mét huur(prijs)bescherming. De huurder kan het tijdelijk contract met een termijn van één maand tussentijds opzeggen, de verhuurder niet. Na afoop van de verhuurperiode kan de verhuurder een nieuw contract aanbieden, dat mag maar hoeft niet, het aflopende contract kan voor onbepaalde tijd doorlopen. Een nieuw contract mag niet opnieuw een tijdelijk contract zijn, maar alleen een vast contract daardoor krijgt de huurder volledige huurbescherming. Als de verhuurperiode is verlopen zonder dat de verhuurder dat in de gaten heeft gaat het tijdelijk contract ook ongemerkt over in een contract voor onbepaalde tijd. Onder voorwaarden dat de huurder door blijft betalen en de verhuurder deze betaling accepteert.

Waar moet je opletten bij tijdelijk huren
Als je een tijdelijk een woning wil gaan huren kijk dan goed wat voor een contract het is (kijk op de eerder genoemde website van de woonbond). Probeer met je verhuurder afspraken te maken over de periode na afloop van het contract soms kan het verlengd worden voor een bepaalde periode of zelfs omgezet worden naar een vast contract. Blijf ook ingeschreven staan als woningzoekende dan blijft je inschrijfduur in sommige gevallen bestaan. Je kan ook met een tijdelijk huurcontract terecht bij de huurcommissie als je het niet eens ben over de huur en servicekosten ook voor tijdelijk huren geld het woningpuntenstelsel en de voorwaarden van servicekosten.( kijk op www.huurcommissie.nl). Soms is het handig om pas naar de huurcommissie te stappen als je (nieuwe) contract is ingegaan als je bang ben dat je contract niet verlengd wordt omdat je zgn. een lastige huurder ben. De huur mag niet hoger zijn dan maximaal toegestaan volgens het puntenstelsel.

© Huurdersvereniging Rheden