Amendement aanpassing regionale huisvestingsverordening

25-01-2015 | De gemeenteraad van de gemeente Rheden in vergadering bijeen 27-012015, sprekende over de aanpassing huisvestingsverordening.

>> In dit artikel meer over de praktijk en dilemma's van het huurbeleid.

Maximale huurstijging

Overwegende,

1. Dat woning corporatie Vivare de meeste huurwoningen in de gemeente Rheden in haar bezit heeft,

2. Dat in de van januari 2013 huisvestingsverordening onvoldoende ruimte is om huurwoningen met het label  55+ toe te wijzen aan de doelgroep,

3. Dat de huurdersvereniging Rheden (HVR) met een ledental van ongeveer 2000, hier grote bezwaren tegen maakte tijdens de informatie avond van 13-01-2015 en eerder bij woning corporatie Vivare,

4. Dat er grote onrust bestaat bij de huidige bewoners van de eerst gelabelde 55+woningen die nu ook toegankelijk zijn voor jongeren,

5. Dat dit de doorstroming op de huurmarkt niet zal bevorderen ( senioren laten geschikte gezinswoningen achter),

6. Er op dit moment en de toekomst voldoende vraag is naar geschikte senioren woningen, die door deze maatregel dreigen te verdwijnen,

Draagt het college op;

Om de tekst zodanig te veranderen,

Dat alle complexen en woningen in de gemeente Rheden die geschikt zijn voor senioren(levensloop) deze aan te bieden aan de doelgroep waar ze voor bestemd zijn (waren).

En gaat over de tot de orde van de dag.

Fractie Gemeentebepalingen
Gerrit Jochemsen

(bron: Gemeentebelangen)

© Huurdersvereniging Rheden