Energielabel van Letters naar Energie-Index cijfers

20-12-2014 | WAT MOET U WETEN OVER ENERGIELABELS

Het huidige systeem van energie-label gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2015 worden de label (letters A t/m G) op een andere- heel eenvoudige – manier bepaald. De energieprestatie van een woning die meetelt voor het woningwaarderingsstellsel  (WWS) wordt vanaf dan uitgedrukt in een Energie-Index ( EI): een getal in plaats van een letter. Dit getal wordt bepaald op basis van een woningopname en een berekening, zoals dat nu ook het geval is.


Zittende huurders.

Voor de meeste zittende huurders verandert er niet direct iets. Als het (huidige) energielabel niet meer geldig is, dan kan de verhuurder een Energie-Index laten maken. Neemt het aantal punten hierdoor toe, dan zou dat gevolgen kunnen hebben voor de jaarlijkse huurverhoging. Neemt het aantal punten af , kan er wellicht sprake zijn van huurverlaging. De reeds afgegeven energie-label  is tot tien jaar geldig en tellen zolang mee voor het bepalen van de maximale huur via het WWS tenzij dat de verhuurder voor die tijd een Energie-Index laat registreren. Controleer of u een geldig energielabel heeft en hoe lang  het nog geldig is op:

www.zoekuwenergielabel.nl of www.ep-online.nl

Door de wijze van berekenen van de Energie-Index per 1 januari 2015, kunnen woningen die een Energie-Index krijgen een klasse in het WWS gaan verschuiven. Gemiddeld blijft het aantal WWS-punten in Nederland gelijk.

Als u gaat verhuizen

De verhuurder is verplicht om u een energielabel te overhandigen. Dit mag het `oude` nog geldige energielabel zijn, of het nieuwe label van na 1 januari 2015. Voor het WWS telt een geldig ` oud `energielabel van voor 1 januari 2015 , of een Energie-Index van na 1 januari 2015 mee. Als er geen oud label  of Index is, dan geld de bouwjaartabel uit het WWS.

© Huurdersvereniging Rheden