Uitstel bevriezing grens huurtoeslag

01-12-2014 | De maximale huurprijs waarbij je nog huurtoeslag kunt krijgen, wordt pas per 1 januari 2016 bevroren en niet al volgend jaar. De grens ligt dit jaar op 699,48 euro per maand.

Per 1 januari 2015 is dat 710,68 euro. Vanaf 2016 wordt dat bedrag voor drie jaar bevroren.

De latere bevriezing komt doordat het parlement er nog over moet praten. Ze is opgenomen in het wetsvoorstel dat het corporatiestelsel herziet en daarover moet nog worden besloten.

De bevriezing draagt naar verwachting bij aan de betaalbaarheid van woningen in de sociale huursector, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bij toekenning van huurtoeslag wordt naast de huurprijs ook gekeken naar inkomen, vermogen, leeftijd en woonsituatie van de aanvrager. Het maakt geen verschil of een huis van een woningbouwcorporatie of een particuliere verhuurder wordt gehuurd.

De Woonbond is tegen het bevriezen van de grens, omdat de huren wel stijgen en er daardoor huurwoningen uit de sociale voorraad verdwijnen om in de vrije sector verhuurd te worden.

Meer informatie over de huurtoeslag is op de internetsite www.toeslagen.nl te vinden.

(bron: Woonbond)

© Huurdersvereniging Rheden