Flora- en fauna onderzoek

01-09-2016 |

Flora- en fauna onderzoek Vivare-woningen
Vivare laat een flora- en faunaonderzoek uitvoeren voor een groot deel van haar woningen. Dat betekent dat er tot eind september ’s morgens en ’s avonds in de schemering onderzoekers rondlopen om te kijken of en waar vleermuizen hun verblijf hebben.

Waarom dit onderzoek?
Als we onderhoud aan daken of gevels willen uitvoeren, zijn we verplicht om te laten onderzoeken of vogels of vleermuizen er hun verblijf hebben. Als dat zo is, moeten we zorgen voor alternatieve verblijfplaatsen, zoals nestkasten. Vervolgens krijgen we een ontheffing van de gemeente om werkzaamheden uit te voeren. Zo’n traject duurt bij elkaar ongeveer anderhalf jaar. Dat betekent dat we anderhalf tot twee jaar verder zijn voordat we met de werkzaamheden kunnen beginnen. Om dit voor te zijn, en zo nodig snel met onderhoud te kunnen starten, laten we nu bij alle woningen ouder dan tien jaar een flora- en fauna onderzoek uitvoeren.

Werkzaamheden aan uw woning?
We laten op voorhand onderzoek uitvoeren voor alle woningen die ouder zijn dan 10 jaar. Dit zegt dus nog niets over of en wanneer er eventueel werkzaamheden aan uw woning moeten worden uitgevoerd. Wanneer dit het geval is, brengen wij u daar persoonlijk van op de hoogte.

Wie voeren het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van Ecochore, Ekoza en Looplan. Zij  kunnen zich legitimeren.

Wanneer wordt het onderzoek uitgevoerd?
Een flora- en fauna onderzoek gebeurt in het najaar, de lente en de zomer. De planning hangt af van de weersomstandigheden. Daarom kunnen we niet aangeven wanneer er iemand rondloopt om onderzoek te doen. Het onderzoek duurt dit najaar tot 1 oktober. In het voorjaar starten de volgende onderzoeken.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem contact op met Vivare via telefoonnummer (088) 054 111.

© Huurdersvereniging Rheden