Noteer alvast de volgende data in uw agenda ...

Nieuwjaarsreceptie: zaterdag 7 januari 2017 van14.00 tot 16.00 ( Zalencentrum Theothorne Calunaplein in Dieren)

Algemene Ledenvergadering: 11 april 2017 (zaal Ons Huis in Rheden)

WCP vergaderingen: 14 maart en 12 september 2017 (Kantoor HVR Velp)
© Huurdersvereniging Rheden